Shop - APO A (Apolipoprotein)

APO A (Apolipoprotein)

0 out of 5

$1,005.42

Stand. Range / Sensitivity:
0.36-6.0 U/L
Specimen:
25 ul serum


Quantity Discount

1 – 9 Kits Discount
10 – 14 Kits Discount
15 – 20 Kits Discount
21+ Kits Discount

Out of stock